Social balance

Byen skal være stedet, hvor forskellige mennesker, livsformer og holdninger mødes og brydes. Vi er optaget af at understøtte og styrke den sociale sammenhængskraft i områder med stor diversitet – både socialt og kulturelt. Med indsigter fra hverdagslivet i bygninger, bydele og boligområder, udarbejder vi antropologiske analyser, forundersøgelser og effektmålinger, der skal bidrage til udviklingen af stærke koncepter og konkrete løsningsforslag. Vi spænder campingvognen efter bilen, skaber rammerne og er tovholder for dialogen i bylivskontorer – lige midt i orkanens øje hvor udviklingen sker og hvor mennesker mødes i øjenhøjde.

Slide Byudvikling

Slide Kvalitetsturisme

Slide Social balance

Slide Klimaarkitektur