Slide Rum til vand og mennesker... Klimapavillionen, Kolding Slide Vandet mellem husene... Fremtidens Gårdhave, København Slide Fra overskudsareal til park og tørre kældre... Låsby Søpark, Låsby Slide Skov, grundvand og friluftsliv i én plan... Skovrejsning, Aarhus Slide Hou, Havet Kommer... Højvandssikring, Hou

Byen skal være stedet, hvor forskellige mennesker, livsformer og holdninger mødes og brydes

Klima

I en tid hvor naturens kræfter viser sig hyppigt og voldsomt, har vi specialiseret os i at være på forkant og vende udfordringerne til potentialer. Med en holistisk forståelse for de tekniske aspekter af klimaløsninger og en ambition om at samfundets investeringer i klimasikring skal højne kvaliteten af det byggede miljø, udvikler vi klimaløsninger hvor byliv, teknik, formidling og arkitektur er integreret. En enhed hvor nødvendigheden af tekniske løsninger bliver rekreative, formidlende og højner kvaliteten af livet omkring klimasikringen.

Slide Byudvikling

Slide Turisme

Slide Social Balance

Slide Klima

Slide Udeliv