Klima

Det er uomtvisteligt, at menneskets påvirkning på jordkloden har ledt til omfattende klimaforandringer, som har afstedkommet store udfordringer og ændringer i vores fysiske miljø. LABLAND ønsker at skubbe på omstillingen til en bæredygtig fremtid hvor svaret på fremtidens samfund ikke ligger på Mars.

Vi har specialiseret os i at være på forkant og vende udfordringerne med klimatilpasninger og biodiversitetskrise til potentialer. Vi har en holistisk forståelse for de tekniske aspekter af løsningerne og en ambition om at samfundets investeringer i bæredygtighed skal højne kvaliteten af det byggede miljø.

Vi udvikler løsninger hvor byliv, teknik, formidling, natur og arkitektur er integreret. En integration hvor nødvendigheden af tekniske løsninger bliver rekreative, formidlende og højner kvaliteten af livet omkring løsningerne.

Vi arbejder med biodiversitetsstrategier, håndtering af regnvand i det byggede miljø og ved byggemodninger, højvandssikring, screening af alternative energiressourcer i by og land, genbrug af materialer samt bæredygtighed i byrum og infrastruktur; anlæg og planlægning.

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.