Byudvikling

Hos LABLAND mener vi, at byudvikling skal fremme menneskers sociale, økonomiske og kulturelle velfærd. Byerne står overfor en række komplekse udfordringer med øget social ulighed, klimaforandringer samt nedgang i detailhandlen. På samme tid er det nu, at vi for alvor skal ’sætte sejl’ mod en grøn omstilling til en mere bæredygtig fremtid.

Vi mener, at processerne omkring en byudvikling er altafgørende for at sikre en høj arkitektonisk og bylivsmæssig kvalitet i byens offentlige rum. Svar og løsninger skal findes i stærke partnerskaber båret af dialog, samarbejde og videndeling. Derfor har vi udviklet en demokratisk bysamarbejdsmodel, hvor byens aktører får mulighed for at blive medudviklere og tage ansvar.

Altid med det mål at styrke det lokale fællesskab, forbedre livskvaliteten samt skabe attraktive grønne byer med social sammenhængskraft.

Vi undersøger byfænomener og udvikler nye byløsninger i form af bæredygtige, strategiske og fysiske udviklingsplaner, områdefornyelser, biofile byer samt by- og bylivsstrategier. Vi forener det bystrategiske med fysisk formgivning – altid med fokus på balancen mellem det visionære og realiserbare på tværs af de mange ambitioner og interesser i et områdes udvikling.

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.